Usluge

Naše usluge prilagođavamo specifičnim potrebama svakog poslovnog partnera ponaosob. U radu se rukovodimo računovodsvenim principa definisanim u okviru međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, poštujući Zakonom definisane obaveze.

Za Vas ćemo obavljati sledeće poslove

 • evidenciju glavne knjige,
 • analitičku evidenciju konta, izvoda otvorenih stavki itd…
 • PDV obračun i obračun ostalih poreskih obaveza
 • Izrada godišnjih finansijskih izveštaja
 • Izrada periodičnih izveštajaUnapredite poslovanje
 • Evidencija blagajne
 • Obračun zarada, ugovora o delu, autorskih honorara i sl.
 • Prijava, odjava radnika
 • Sastavljanje M-4 obrasca
 • Rad sa eksternom revizijom
 • Komunikacija sa poreskom upravom
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • vođenje blagajne,
 • vođenje platnog prometa,
 • obračun kamata,
 • priprema dokumentacije za potrebe bankarskih kredita, garancija i sl.
 • Poresko savetovanje i poresko planiranje
 • Kontinuirano praćenje i obaveštavanje o novinama u Zakonskim aktima
 • razne druge usluge po želji klijenta.

 

2013 © Fipos računovodstvo i poresko savetovanje - W1 Solutions